20 gener 2023
El projecte tècnic corresponent a aquesta actuació s’ha aprovat inicialment per l’Ajuntament en Ple i s’exposa al públic per un
4 gener 2023
S’ha publicat les bases i convocatòria per la provisió de la plaça de funcionari/ria administratiu/va de l’Ajuntament de Foixà. L
27 octubre 2022
S'ha exposat al públic el projecte tècnic titulat " Projecte constructiu de pavimentació de camins del municipi de Foixà", per el termin
4 gener 2023
El projecte tècnic corresponent a aquesta actuació s'ha aprovat inicialment per l'Ajuntament en Ple i s'exposa al públic per un termini
18 novembre 2022
Aquest Ajuntament ha rebut un ajut del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DAAC) i del Fons Europeu Agrícola I De