27 octubre 2022
S'ha exposat al públic el projecte tècnic titulat " Projecte constructiu de pavimentació de camins del municipi de Foixà", per el termin
18 novembre 2022
Aquest Ajuntament ha rebut un ajut del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DAAC) i del Fons Europeu Agrícola I De
23 setembre 2022
1 anunci 21 La documentació íntegra la trobareu clicant aquest vincle