+
20 octubre 2020
L'Excma. Diputació de Girona ha atorgat una ajuda económica per import de 43.305,66  € a càrrec del fons de subvencions any 2020 en el
20 octubre 2020
  L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Foixà una ajuda per import de 67.000,00 € per finançar la despesa
15 octubre 2020
Divendres 23 octubre, l'empresa Goufone es desplaça a Foixà per a aclarir dubtes i informar a la població dels seus serveis de teleco