Bibliografia

 • Llibre major del castell i la baronia de Foixà. Autor anònim. Manuscrit escrit en català del segle XVIII custodiat a l’arxiu de la Bisbal que conté la descripció de 2.000 textos dels segles XII al XVIII.
 • La degollació de Joan Baptista La degollació de sant Joan Baptista. Pep VILA I MEDINYÀ, Enric PRAT. Col·lecció Francesca Montsalvatge :2004. Un interessant exemple de teatre barroc de tema bíblic. Enciclopèdia Catalana.
 • Catalunya romànica. Fundació Enciclopèdia Catalana.
 • La arquitectura románica en el Ampurdán. Anales del Instituto de estudios ampurdaneses. Miquel Oliva i Prat. Figueres 1959.
 • Noticias sobre iglesias prerrománicas gerundenses. Miquel Oliva i Prat. Rev. De Gerona n 20. 1962.
 • La cuina de Festa Major i altres plats de la Lola de Foixà. Georgina Regàs. Ed. La Gaia Ciència. Barcelona 1981. isbn 84-7080-150-3.
 • La arquitectura medieval de l’Empordà. Baix Empordà. Joan Badia i Homs. Dip. Girona 1977.
 • L’art pre-romànic a Catalunya. Segles IX i X. Xavier Barral i Aliet. Eds. 62 Barcelona 1981.
 • L’arquitectura religiosa a Catalunya abans del romànic. Eduard Junyent i Subirà. Curial eds Catalanes. Pub Abadia de Montserrat. Barcelona 1983.
 • La arquitectura medieval de l’Empordà. Alt Empordà. Joan Badia i Homs. Dip. Girona 1985. Província de Girona dins la Geografia General de Catalunya. Establiment editorial d’Albert Martín. Joaquim Botet i Sisó. Barcelona.
 • Atles dels Comtats d’Empúries i Peralada (780-991). Jordi Bolòs i Víctor Hurtado. Rafael Dalmau editor. 1999.
 • Història de les Comarques gironines. Volum IV. Història del Baix Empordà. Diputació de Girona. 2006.
 • Foixà. Jesús Culebras i Devesa. Quaderns de la revista de Girona 135. Diputació de Girona / Fundació Caixa de Catalunya. 2008.
 • Comtes, reis, comtesses i reines de Catalunya. Jaume Sobrequés i Mercé Morales. ed. Base 2011.