Serveis subministrament

GESTIO DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA

L’Ajuntament gestiona directament el servei municipal d’abastament d’aigua.

La lectura de comptadors s’efectua sobre el dia 15 del mes anterior a la finalització del trimestre natural i la facturació una vegada acabat el trimestre.

Les gestions de contractació i avaries, s’ha d’efectuar a l’Ajuntament.

El telèfon d’avaries és el d’en Sergi Oliver 972 76 93 54.

Ajuntament de Foixà
Plaça de Foixà, 1, 17132 Foixà.

Atenció al client 972.76.92.59
ajuntament@foixa.cat
Avaries. Sergi Oliver Salellas. 972.76.93.54

ENDESA

ENLLUMENAT PÚBLIC
SERGI OLIVER SALELLAS

972 767 014

972 76 93 54

REPSOL BUTÀ ALBERTÍ (La Bisbal)

972 640 252

E.S. LA PERA

972 565 179