Serveis subministrament

GESTIO DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA

L’Ajuntament gestionà directament el servei municipal d’abastament d’aigua a partir del dia 15 de juny, enlloc de

SOREA com fins ara.

SOREA facturarà i cobrarà els rebuts corresponent al segon trimestre.

Les gestions de contractació i avaries, a partir del 17 de juny, s’han d’efectuar a l’Ajuntament.

El telèfon d’avaries és el d’en Sergi Oliver 972 76 93 54.

Ajuntament de Foixà
Plaça de Foixà, 1, 17132 Foixà.

Atenció al client 972.76.92.59
ajuntament@foixa.cat
Avaries. Sergi Oliver Salellas. 972.76.93.54

ELÈCTRICA DE JAFRE

ENLLUMENAT PÚBLIC
SERGI OLIVER SALELLAS

972 767 014

972 76 93 54

REPSOL BUTÀ ALBERTÍ (La Bisbal)

972 640 252

E.S. LA PERA

972 565 179