Consulta pública per modificació 20 Normes Subsidiàries de Foixà

 

1 anunci

La documentació integra la trobareu clicant aquest vincle:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=1706810007_268952&idens=1706810007