Consulta pública per modificació 22 Normes Subsidiàries de Foixà

Es publica l’anunci i documentació corresponent a la consulta pública

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=1706810007_289849&idens=1706810007