Fase d’emergencia-1 COVID-19

 ➡ S’ha establert pròrroga de l’estat d’alarma  des de les 00:00 hores del dia 26 d’abril de 2020 fina les 00:00 hores del dia 10 de maig de 2020.

A continuació us deixem enllaç amb el real decret:

BOE-A-2020-4652

 ➡ A partir de les 00:00 hores del dia 26 d’abril de 2020es permeten desplaçaments de nens i nens menors de 14 anys.

A continuació us deixem enllaç amb el real decret:

BOE-A-2020-4665

Condicions per la realització dels mercats no sedentaris (setmanals) durant l’emergència sanitària per la COVID19.

A continuació us deixem enllaç amb  tota la informació:

Mercats setmanals durant Estat d’Alarma

 ➡ Criteris pel desenvolupament de lactivitat de planta de viver durant l’emergència sanitària per la COVID19.

A continuació us deixem enllaç amb  tota la informació:

vivers – estat alarma COVID19

➡ Declaració estat d’alarma i pròrrogues.

A continuació us deixem enllaços amb el reals decrets:

BOE-A-2020-3692

BOE-A-2020-4166

BOE-A-2020-4302

BOE-A-2020-4424

BOE-A-2020-5088

 ➡ Recomanacions i informació referent a la fase d’emergencia-1 en els enllaços següents:

DIPSALUT CARTELL PRECAUCIONS COVID-19 IMP

Desinfecció de superfícies en establiments de cara al públic(1)

atencio psicologica correu electronic

Mapa del Coronavirus a Catalunya

Activitats esportives durant la fase 1

Ordre SND / 422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l’ús obligatori de màscara durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19