SUBVENCIÓ DE DIPSALUT PROGRAMA PT10 – ACCIONS LLUITA CONTRA PLAGUES.