Subvenció de la Diputació de Girona a càrrec de la campanya “Del pla a l’acció” anys 2018-2018

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Foixà una ajuda per l’actuació de “Renovació de l’enllumenat públic per la millora de l’eficiència energètica. Substitució de 150 llumeneres per mòduls LED en els següents termes:

Despesa a justificar : 12.000,00 €
Subvenció : 9.000,00 €
Import 2018 : 4.362,30 €
Import 2019 : 4.637,70 €