Subvenció de la Diputació de Girona a càrrec del Fons de cooperació econòmica cultural noves tecnologies i camins 2018

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Foixà el Fons de Cooperacio econòmica i cultural any 2018 per les següents actuacions:

Despesa corrent:

566/2018 Enllumenat públic

Pressupost 7.000,00 €

Subvenció 7.000,00 €

566/2018 Reparació xarxa aigua els Masos

Pressupost 6.006,00 €

Subvenció 6.000,00 €

566/2018 Arranjament de camins municipals

Pressupost 6.000,00 €

Subvenció 6.000,00 €


Despeses d’inversió:

566 Millora del ferm del carrer dels Masos

Pressupost 9.959,47 €

Subvencio 9.000,00 €

566 Millora del ferm de carrers

Pressupost 6.000 €

Subvenció 4.296,00 €


Despesa cultural

2860 Cooperació cultural 2018

Pressupost 5.699,00 €

Subvenció 5.699,00 €


Fons noves tecnologies

2854/2018 Noves tecnologies 2018

Pressupost 850,00 €

Subvenció 677,11 €


566/2018 Camins 2018

Treballs de desbrossament de camins

Pressupost 3.000,00 €