SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA CAMPANYA DEL PLA A L’ACCCIÓ.

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat una subvenció per import de 4.479,49 € per l’execució de l ‘actuació de “Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic municipal”. 

Aquesta actuació ha comportat la substitució de 65 làmpades de l’enllumenat públic, del tipus vsap de 70 w per làmpades led, amb un consum de 34 w/h. 

El cost total de l’actuació ha esta de 12.977,25 € 

Foixà, gener de 2018.