SUBVENCIÓ PER A ACTUACIONS MUNICIPALS MOTIVADES PER CIRCUMSTÀNCIES METEREOLÒGIQUES DE CARÀCTER EXCEPCIONAL, 2019.

L’Excma. Diputació ha atorgat una subvenció per import de 7.579,53 € per fer front a part de les despeses que ha comportat l’execució de les obres de reparació de carrers, camins i de la Plaça de Sant Llorenç, executades per l’Ajuntament a partir del mes de novembre de 2018, amb motiu dels desperfectes causats per l’aiguat del novembre 2018.  El cost total de l’actuació, per l’Ajuntament, ha estat de 33.671,66 €