TALL DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 19/07/2021

El pròxim 19 de juliol de 2021 s’interromprà el subministrament de llum per treballs de manteniment de les instal·lacions a les zones de la Vila, Cuells i els Masos de 08:15 a 13:00h.