Edictes

Exercici: 2022 Bop: 228-0 Edicte: 10485 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 12/2022 i 13/2022
Exercici: 2022 Bop: 204-0 Edicte: 9219 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació del padró cobratori de subministrament d'aigua potable del 3r trimestre de 2022
Exercici: 2022 Bop: 192-0 Edicte: 8784 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació inicial del Projecte constructiu de pavimentació de camins del municipi de Foixà
Exercici: 2022 Bop: 190-0 Edicte: 8711 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 170-0 Edicte: 7895 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 8/2022 i 9/2022
Exercici: 2022 Bop: 149-0 Edicte: 6959 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació del preu públic del llibre "Els Masos de Foixà, la Sala i Sant Llorenç de les Arenes. Un exemple de la Catalunya dels masos (S.XI al XX)" de Jesús Culebras
Exercici: 2022 Bop: 146-0 Edicte: 6982 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 146-0 Edicte: 6980 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Aprovació inicial de l'expedient modificació de credit 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 143-0 Edicte: 6776 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació dels expedients de modificacions de crèdit núm. 08 i 09/2022
Exercici: 2022 Bop: 135-0 Edicte: 6286 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació padrons cobratoris segona cobrança 2022