Edictes

Exercici: 2020 Bop: 190-0 Edicte: 6919 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Exposició pública d'un projecte d'obra municipal
Exercici: 2020 Bop: 179-0 Edicte: 6606 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació definitiva del pressupost únic de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 177-0 Edicte: 6489 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 174-0 Edicte: 6463 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació inicial de dos projectes tècnics
Exercici: 2020 Bop: 161-0 Edicte: 6057 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació inicial pel pressupost únic per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 160-0 Edicte: 6032 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 139-0 Edicte: 4923 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació de padrons cobratoris de subministrament d'aigua potable corresponents al primer i segon trimestre de 2020
Exercici: 2020 Bop: 115-0 Edicte: 3839 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Signatura d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Foixà
Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 2016 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 52-0 Edicte: 1818 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Exposició pública d'uns padrons municipals