Edictes

Exercici: 2019 Bop: 6-0 Edicte: 11281 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT Edicte d'exposició pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 248-1 Edicte: 11210 AJUNTAMENT DE FOIXÀ Edicte d'informació pública d'un avantprojecte i l'estudi d'impacte ambiental i d'integració paisatgístic
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11121 AJUNTAMENT DE FOIXÀ Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 11104 AJUNTAMENT DE FOIXÀ Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 240-0 Edicte: 10716 AJUNTAMENT DE FOIXÀ Edicte d'informació pública d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 228-0 Edicte: 10204 AJUNTAMENT DE FOIXÀ Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 207-0 Edicte: 9031 AJUNTAMENT DE FOIXÀ Edicte d'exposició pública d'un padró cobratori
Exercici: 2018 Bop: 206-0 Edicte: 9132 AJUNTAMENT DE FOIXÀ Edicte d'aprovació inicial del Document únic de protecció civil municipal
Exercici: 2018 Bop: 204-0 Edicte: 9032 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 192-0 Edicte: 8545 AJUNTAMENT DE FOIXÀ Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit