Edictes

Exercici: 2022 Bop: 117-0 Edicte: 5600 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 107-0 Edicte: 5005 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 5/2022 i 6/2022
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4487 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Modificació de l'oferta pública ocupació 2021 per a l'estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 96-0 Edicte: 4225 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 3/2022 i 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 88-0 Edicte: 3846 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovacio definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 84-0 Edicte: 3605 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació inicial dels expedients de modificacions de crèdit 05 i 06/2022
Exercici: 2022 Bop: 74-0 Edicte: 2975 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació dels padrons cobratoris corresponents al impostos i taxes del primer cobrament de 2022
Exercici: 2022 Bop: 74-0 Edicte: 2972 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació inicial del padró cobratori de subministrament d'aigua potable del 1r trimestre de 2022
Exercici: 2022 Bop: 71-0 Edicte: 2970 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació inicial dels expedients de modificacions de crèdit 03 i 04/2022
Exercici: 2022 Bop: 59-0 Edicte: 2201 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació del padró cobratori de subministrament d'aigua potable del 4t. trimestre de 2021