Edictes

Exercici: 2021 Bop: 66-0 Edicte: 2561 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació de padrons cobratòris de l'any 2021 corresponents a la 1a cobrança
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2554 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Exposició pública d'un projecte d'obra municipal
Exercici: 2021 Bop: 4-0 Edicte: 16 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació del text refós de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10025 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació definitiva d'uns projectes tècnics
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9984 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 231-0 Edicte: 9066 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2020 Bop: 230-0 Edicte: 8895 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2020 Bop: 223-0 Edicte: 8450 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Exposició pública del Document per a la correcció d'errada de les normes subsidiàries de Foixà en relació a l'ús d'hosteleria a la clau 2
Exercici: 2020 Bop: 213-0 Edicte: 7985 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació definitiva d'uns projectes tècnics
Exercici: 2020 Bop: 210-0 Edicte: 7820 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovacio inicial d'un projecte tècnic