Edictes

Exercici: 2021 Bop: 189-0 Edicte: 8204 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 181-0 Edicte: 7936 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 174-0 Edicte: 7765 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 172-0 Edicte: 7698 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació definitiva d'un projecte tècnic
Exercici: 2021 Bop: 161-0 Edicte: 7303 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Informació pública d'un projecte tècnic
Exercici: 2021 Bop: 159-0 Edicte: 7305 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 159-0 Edicte: 7304 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 145-0 Edicte: 6659 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 132-0 Edicte: 5996 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Exposició pública de padrons cobratoris 2021 2n trimestre subministrament aigua potable
Exercici: 2021 Bop: 129-0 Edicte: 5847 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació d'uns padrons cobratoris