Edictes

Exercici: 2018 Bop: 228-0 Edicte: 10204 AJUNTAMENT DE FOIXÀ Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 207-0 Edicte: 9031 AJUNTAMENT DE FOIXÀ Edicte d'exposició pública d'un padró cobratori
Exercici: 2018 Bop: 206-0 Edicte: 9132 AJUNTAMENT DE FOIXÀ Edicte d'aprovació inicial del Document únic de protecció civil municipal
Exercici: 2018 Bop: 204-0 Edicte: 9032 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 192-0 Edicte: 8545 AJUNTAMENT DE FOIXÀ Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 162-0 Edicte: 7469 AJUNTAMENT DE FOIXÀ Anunci d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 157-0 Edicte: 7301 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 153-0 Edicte: 7102 AJUNTAMENT DE FOIXÀ Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 148-0 Edicte: 6743 AJUNTAMENT DE FOIXÀ Edicte d'aprovació d'un padró cobratori
Exercici: 2018 Bop: 123-0 Edicte: 5555 AJUNTAMENT DE FOIXÀ Edicte d'aprovació inicial de padrons cobratoris per a l'any 2018