Edictes

Exercici: 2020 Bop: 139-0 Edicte: 4923 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació de padrons cobratoris de subministrament d'aigua potable corresponents al primer i segon trimestre de 2020
Exercici: 2020 Bop: 115-0 Edicte: 3839 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Signatura d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Foixà
Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 2016 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 52-0 Edicte: 1818 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Exposició pública d'uns padrons municipals
Exercici: 2020 Bop: 13-0 Edicte: 404 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació inicial del "Projecte de millora dels accesos al nucli històric del Castell de Foixà"
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10429 AJUNTAMENT DE FOIXÀ Anunci referent als acords plenaris que determinen el règim de retribucions dels càrrecs amb retribucions parcials així com els règim d'indemnització i assistències
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10413 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla per a 2019
Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10312 AJUNTAMENT DE FOIXÀ Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 228-0 Edicte: 9448 AJUNTAMENT DE FOIXÀ Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit del pressupost 2019 i de la plantilla de personal
Exercici: 2019 Bop: 190-0 Edicte: 7674 AJUNTAMENT DE FOIXÀ Edicte d'inici de la tramitació d'una modificació puntual de planejament