Edictes

Exercici: 2019 Bop: 190-0 Edicte: 7674 AJUNTAMENT DE FOIXÀ Edicte d'inici de la tramitació d'una modificació puntual de planejament
Exercici: 2019 Bop: 160-0 Edicte: 6744 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 160-0 Edicte: 6743 AJUNTAMENT DE FOIXÀ Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 83-0 Edicte: 3172 AJUNTAMENT DE FOIXÀ Edicte d'exposició pública de padrons cobratoris
Exercici: 2019 Bop: 83-0 Edicte: 3165 AJUNTAMENT DE FOIXÀ Edicte d'exposició pública d'un padró
Exercici: 2019 Bop: 82-0 Edicte: 3113 AJUNTAMENT DE FOIXÀ Edicte referent a un acord del Ple
Exercici: 2019 Bop: 78-0 Edicte: 2980 AJUNTAMENT DE FOIXÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte tècnic
Exercici: 2019 Bop: 77-0 Edicte: 3112 AJUNTAMENT DE FOIXÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 52-0 Edicte: 1887 AJUNTAMENT DE FOIXÀ Edicte d'exposició pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 6-0 Edicte: 11281 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT Edicte d'exposició pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019